Proefles


Ik ga ermee akkoord dat deelname geschiedt op eigen risico en dat Vital Skills en haar rechtsopvolger(s) niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade en/of letsel, noch voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen.  Ik verklaar Vital Skills en haar rechtsopvolger(s) in bedoelde gevallen niet aansprakelijk te stellen.
Deelnemers zullen instructies en aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
De organisatie heeft te allen tijde het recht om deelnemers van verdere deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld indien deze zich niet houden aan instructies en aanwijzingen van de organisatie.

© TheFeel 2013